Preview Aflevering 16 "Wind, Cloud & Rain"

Vlak voor zijn dood heeft koning Cheol Jong, Choi Cheon Joong permissie gegeven om de rest van zijn leven met zijn dochter, Lee Bong Ryeon samen te zijn. Met de troonbestijging van Lee Jae Hwang is de voorspelling van de koningmaker en toekomstvoorspeller uitgekomen en is die missie volbracht. Maar brengt het bewind van de nieuwe koning wel het Joseon zoals Choi Cheon Joong dat voor ogen had? Lee Ha Eung is niet gecharmeerd van het pad dat Choi Cheon Joong nu gaat bewandelen. Hoe zal het nu verder gaan? Bron: TV CHOSUN@youtube.com