Preview 2: Wind, Cloud & Rain

Deze 2e preview geeft meer inzicht in wat we kunnen verwachten van Wind, Cloud & Rain. Bron: huyeon_salang@youtube.com